Z-ENEMY VER 1.27 提高算力

NVIDIA 显卡挖矿软件支持算法:x16r, x16s, Bitcore, Phi1612, Xevan ,Tribus , x17, c11, AeriumX, XDNA, phi2
更新日志
Z-ENEMY 1.27更新
性能改进:
x16r / s最高可达+ 3-4% GTX 10×0卡上的十六进制,+ 6-8%比特币钻石,1-3%(x17,bitcore,c11,sonoa等)
Z-ENEMY 1.26更新
性能改进:
– GTX 10×0卡上的最高+ 5-7%x16r / s,+ 7%bitcore,其他(x17,c11,airgo …)的百分之几。
– Hex Algo + GTX 10×0卡10%,RTX 20×0卡+ 2%。
其他变化:
– 删除了renesis算法
– 提高稳定性

挖矿示列:
Samples:
Yiimp pools:
z-enemy -a phi -o stratum+tcp://pool.bsod.pw:6667 -u LQCifDiNVXjM_your_wallet_CUqZJBa75p11 -p x
z-enemy -a x16r -o stratum+tcp://yiimp.eu:3636 -u RWgpF9GefjD_your_wallet_1gQmQjpYtYt.GTX950 -p d=3 -i 19
z-enemy -a bitcore -o stratum+tcp://yiimp.eu:3556 -u 1D2dKSprpK_your_wallet_1wa8b2LnJ826uf -p x -i 20
Suprnova pool:
z-enemy -a x16r -o stratum+tcp://rvn.suprnova.cc:6667 -u your_Login.your_worker_name -p x -i 20

下载地址:
                       
windows系统
国内高速网盘:https://www.lanzous.com/i2ks0za
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1gbNLHX5tMBmm39VkA_QE8w
linux系统
国内高速网盘:https://www.lanzous.com/i2ks0xi
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1L2bqjpnXsv2XX2dqiF7KOw

               

本文来源于互联网:Z-ENEMY VER 1.27 提高算力

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

人已赞赏
挖矿教程

T-Rex 0.8.3 Nvidia显卡挖矿软件

2019-11-22 14:27:07

挖矿教程

NBMiner(NebuTech) v12.0 新增BTM+ETH双挖

2019-11-22 14:27:15

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
有新消息 消息中心
搜索